foto znak
MUDr. Ladislav LANGNER
internista - gastroenterolog
interní ambulance
pruh
Více o lékaři

1969 narozen v Českém Těšíně

1983 – 1987 gymnásium RA v Havířově

1987 - 1993 studium LF UP Olomouc - promoce 1.7.1993, kdy se také oženil

od 1.7.2008 na poloviční úvazek soukromá interní ambulance v Českém Těšíně


Přehled praxe a kvalifikace

1993 - 1999 NsP Český Těšín

1996 I.atestace v oboru interního lékařství

1999 - 2001 NsP Karviná Ráj

2000 nástavbová atestace z gastroenterologie

od dubna 2001 Gastroenterologické centrum Nemocnice Třinec a služby na JIP interního oddělení

od 2009 na poloviční úvazek endoskopista v Nemocnici Český Těšín


Stáže a školení

1999 měsíční stáž na Gastroenterolog. klinice ÚVN Praha

2000-2001 2x měsíční stáž na Gastroenterolog.klinice FN Bratislava

Držitel licence pro endoskopické metody, ERCP, abdominální sonografii

Aktivní a pasivní účast na kurzech, seminářích a gastroenterologických kongresech, vítěz posterové sekce GE kongresu v Hradci Králové 1995 s prací Eradikace Helicobactera Pylori s ohledem na ekonomické aspekty.


Přednášková a zdravotně osvětová činnost v posledním období
2007

9.3. přednáška pro havířovské praktiky – Dráždivý tračník

1.6. přednáška v Lednici – Funkční dyspepsie

7.6. XXXVI. Den zdravotníků: přednáška Nezvyklá komplikace PEGu,

7.6. Hepatologie - pole neorané, aneb v čem dále byli Babyloňané

27.6. živá přednáška v ostravském rozhlase: Alkohol – jed nebo lék?

13.8. Dopis praktickým lékařům: Depistážní program kolorektálního karcinomu

6-8.9. Brno – XXXI Český a slovenský gastroenterologický a hepatologický kongres

19.9. Purkyňka – Intrahepatální cholestázy

7-11.10. XII Panamerický kongres

15.11. přednáška pro třinecké praktiky – Funkční dyspeptický syndrom


2008

14-15.3. XII. Hradecké gastroenterologické dny

18.4. VII.Česko-slovenské IBD sympozium – Brno

10.6.XXXVII. Den zdravotníků: přednáška Vzácnější příčiny exsudativní gastroenteropatie

2009

4/2009 - Publikační činnost - Alkohol: Jed nebo lék?

3.4. přednáška pro diabetiky v klubu důchodců - Diabetická dieta a životospráva

22.4. přednáška v knihovně Český Těšín: Nádory

28.4. v nem.přednáškové místnosti 2x prezentace GE amb., spolupráce a guide-lines

19.5. Nemocnice - Imobilizační sy. nejen u geriatrického pacienta (zaměřeno na GIT)

13.8. Probiotika - Domov důchodců Karviná

26.10. Perindopril - pro praktiky

17.12. Primární kolonoskopický screening pro praktiky

během 2009-2010 cyklus přednášek pro Městskou knihovnu (Obezita, Alkohol, Nádory)

2010

5.3. Ostrava - Live Endoscopy, účast

4-5.6. Falk Symposium: From Chronic Inflammation to Cancer, účast

24.9. Beskydský endoskopický workshop, účast

10.11. XII. Kardioden, účast

25-27.11.2010 Vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny - Karlovy Vary

Během 2010-2011 Cyklus setkání těšínských lékařů - Primární kolonoskop.screening, Hemoron

2011

18.3. Ostrava - Live Endoscopy, účast

24-26.2. the 6-th Congress of ECCO - European Crohn´s and Colitis Organization, Dublin

Copyright © MUDr. Ladislav Langner